ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЇВКА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ www.sofiyivka.org.ua

Наукові праці та монографії,
опубліковані науковими співробітниками дендропарку Софіївка
за період з 1999 по 2003 рік.

(З інформаційного звіту про наукову роботу за 1999-2003 роки)

1999 рік

 Монографії:

1.  Косенко І.С., Копотун В.А. Дендрологічний парк „Софіївка” – перлина в короні парків світу. Фотонарис. – Вінниця, 1999. – 80 с.

2.  Мороз П.І., Косенко І.С. Екологічні проблеми раціонального природокористування. — Львів, 1999. — 284 с.

3.  Мороз П.І., Шлапак В.П. Основи екології з охороною навколишнього середовища: навчально-методичний посібник. — Умань: УСГА, 1999. — 100 с.

4.  Шлапак В.П., Логвиненко І.І. Чигиринський бір: Монографія. — Львів: Престиж інформ, 1999. — 88 с.

Наукові праці:

1.  Вегера Л.В. Вплив субстратів на ріст і розвиток сіянців рододендронів // Збірник наукових праць УСГА. — Умань, 1999. — С. 507–510.

2.  Вегера Л.В. Насіннєве розмноження рододендронів в умовах Правобережного Лісостепу України // Бюлетень державного Нікітського ботанічного саду. — Ялта, 1999. Вип.79 — С. 26–31.

3.  Вегера Л.В. Особливості запилення та насіннєутворення деяких видів рододендрона при інтродукції в Правобережному Лісостепу України // Інтродукція рослин. — № 2. — 1999 р. — С. 77–82.

4.  Вітенко В.А. Маклюра апельсиновидна (Maclura aurantbca Nutt.) в Правобережному Лісостепу України // Збірник наукових праць УСГА. — Умань, 1999. — С. 520–522.

5.  Грабовий В.М. Екзоти роду Platanus L. в насадженнях дендропарку „Софіївка” та міста Умані // Бюлетень державного Нікітського ботанічного саду. — Ялта, 1999. Вип.79 — С. 41–44.

6.  Грабовий  В.М. Особливості розвитку змішаних бруньок, цвітіння та плодоношення платана кленолистного (Platanus acerifolia L.) в умовах дендропарку „Софіївка” НАН України // Збірник наукових праць УСГА. — Умань, 1999. — С. 517–519.

7.  Іщук Л.П. До історії вивчення роду граб (Carpinus L.) // Український фітоценологічний збірник. Випуск 1-2 (12-13), серія А Фітоценологія. – Київ: Фітосоціоцентр, 1999. – С. 152-157.

8.  Іщук Л.П. Ритми розвитку видів роду Carpinus L. в дендропарку „Софіївка” НАН України // Інтродукція рослин. – 1999. – № 3-4. – С. 84-89.

9.  Козлов В.Г. Особливості цвітіння і плодоношення видів та форм бука, інтродукованих в дендропарку „Софіївка” НАН України // Інтродукція рослин. — 1999. — №2. — С. 82–84.

10. Колдар Л.А. Секуринега кущова (Securinega suffruticosa Pall.) в умовах дендропарку „Софіївка” НАН України // Збірник наукових праць УСГА. — Умань, 1999. — С. 510–512.

11. Косенко І.С. Минуле і сучасне поширення видів Corylus в Україні // Інтродукція рослин. — 1999. — №3/4. — С. 38–43.

12. Косенко І. С. Уманський дендрологічний парк “Софіївка” НАН України — історичний пам’ятник садово-паркового мистецтва та наукова установа. // Інтродукція рослин. — 1999. — №1. — С. 103–115.

13. Мороз О.К. Використання інтродукованих троянд при створенні розарію в дендропарку „Софіївка” НАН України // Бюлетень державного Нікітського ботанічного саду. — Ялта, 1999. Вип. 79 — С. 136–139.

14. Мороз О. К. Створення розарію в дендропарку “Софіївка” НАН України. // Збірник наукових праць УСГА. — Умань, 1999. — С. 524–526.

15. Музика Г. І. Плодоношення інтродукованих витких жимолостей — основа їх промислового розмноження. // Бюлетень державного Нікітського ботанічного саду. Випуск 79. — Ялта, 1999. — С. 140–143.

16. Пономаренко В. О. Ризогенез адвентивних коренів у стеблових живців декоративних форм ялівців // Збірник наукових праць УСГА. — Умань, 1999. — С. 512–517.

17. Руденко Н.В. Горіх чорний (Juglans nigra L.) в Правобережному Лісостепу України // Збірник наукових праць УСГА. — Умань, 1999. — С. 504–506.

18. Сидорук Т. М. Насіннєве розмноження декоративних грунтопокривних рослин дендропарку “Софіївка” НАН України // Бюлетень державного Нікітського ботанічного саду. — Ялта, 1999. Вип. 79 — С. 148–152.

19. Сидорук Т.М. Особливості сезонного розвитку деяких ґрунтопокривних рослин дендропарку „Софіївка” НАН України // Збірник наукових праць УСГА. — Умань, 1999 — С. 498–451.

20. Собченко В.Ф. Насіннєве розмноження клена сріблястого (Acer saccharinum L.) // Збірник наукових праць УСГА. — Умань, 1999 — С. 501–504.

21. Шлапак В.П. Вивчення природної появи та збереження самосіву сосни  в міжряддях культур на зрубах // Збірник наукових праць УСГА. — Умань, 1999 — С. 294–497.

22. Шлапак В.П. Особливості формування кореневої системи в Черкаському та Чигиринському борах. // Наук. вісник: Лісівницькі дослідження в Україні: Збірник наук. техн. праць Львів: УкрДЛТУ, 1999. — Вип. 9, 10. — С. 229–233.

2000 рік

Монографії:

1.   Каталог рослин дендрологічного парку “Софіївка” НАН України (за редакцією І.С. Косенка). — Умань: Уманське ВПП, 2000. — 160 с.

2.   Мороз П.И., Шлапак В. П. Комплексное освоение среднеднепровских песчаных массивов. — Львов: Престиж Информ, 2000. — 256 с.

3.   Сидорук Т.Н., Сикура Й. Й. Лекарственные растения Украины — в домашнюю аптечку. Монография. Киев–Умань: Уманське ВПП, 2000. — 224 с.

Наукові праці:

1.  Вегера Л.В. Біоекологічні особливості та культура рододендронів в умовах Правобережного Лісостепу України. Автореф дис... канд. біол. наук на здобуття наукового ступеня: 03.00.05.— Київ, 2000. — 18 с.

2.  Грабовий В.М. Інтродукція видів роду платан (Рlatanus L.) в парках та ботанічних закладах України // Інтродукція рослин. — 2000. — № 2. — С. 97–100.

3.  Грабовий В. М. Перспективи використання видів роду Platanus L. в зеленому будівництві. // Інтродукція рослин. — 2000. — № 1. — С. 72–75.

4.  Іщук Л.П. Декоративна форма C .  betulus L. в дендропарку „Софіївка” НАН України // Інтродукція рослин. — 2000. — № 1. — С. 78-81.

5.  Іщук Л.П. Використання видів та форм Carpinus L. в зеленому будівництві // Інтродукція рослин. – 2000. – № 2. – С. 88-92.

6.  Козлов В. Г. Морфологічна мінливість у видів і культиварів бука. // Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії: Матер. 12 Міжнародної конференції. — Полтава, 2000. — С. 157–159.

7.  Косенко И. С. Фото Козака М. В. Софиевка, 2000. — 15 с.

8.  Косенко І. С. Використання видів та форм роду Corylus L. у декоративному садівництві та озелененні населених місць України та за кордоном // Ogrody rezydencji magnackich XVIII–XIX wieku w Europie srodkowej i wschodniej oraz problemy ich ochrony ogrody Potockich. — Warszawa, 2000. — S. 57–60.

9.  Косенко І. С. Історія заснування, будівництва, розвитку та збереження дендропарку “Софіївка” НАН України // Ogrody rezydencji magnackich XVIII–XIX wieku w Europie srodkowej i wschodniej oraz problemy ich ochrony ogrody Potockich. — Warszawa, 2000. — S. 46–56.

10. Косенко І. С. Стійкість видів Corylus L. до атмосферних забруднень // Ogrody rezydencji magnackich XVIII–XIX wieku w Europie srodkowej i wschodniej oraz problemy ich ochrony ogrody Potockich. — Warszawa, 2000. — S. 61–64.

11. Косенко І. С., Шлапак В. П. Ґрунти дендропарку “Софіївка” та їх поживний режим // Науково-виробнича конференція: Оптимізація структури агроландшафтів і раціональне використання ґрунтових ресурсів. — К.: ДІА, 2000, — С. 129 –130.

12. Мороз О. К., Банк В. С. Особливості розвитку плетистих троянд І року в залежності від строків живцювання // Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії: Матеріали 12 Міжнародної конференції. — Полтава, — 2000. — С. 220–221.

13. Музика Г. І. Морфологічні особливості пилку витких жимолостей в умовах інтродукції // Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії: Матеріали 12 Міжнародної конференції. — Полтава, 2000. — С. 222.

14. Опалко А.І., Опалко О.А. Проблема збереження рослинних генетичних ресурсів: Зб. наук. праць Мліївського ІС ім. Л.П. Симиренка та УСГА. — Мліїв–Умань, 2000. — С. 10–13.

15. Опалко О. А., Опалко А. І. Проблеми охорони генетичного різноманіття рослинних ресурсів // Екологія наука і освіта в педагогічних вузах України: матеріали Всеукр. наук. конф. — К.: Наук. світ, 2000. — С. 155–157.

16. Опалко О.А., Рябовол Л.О. культивування in vitro апікальних меристем сортів, гібридів і клонових підщеп яблуні // Садівництво. — К.: Нора-прінт, 2000. — Вип. 51. — С. 107–111.

17. Рябовол Л.О., Опалко О.А. Використання культури in vitro для мікророзмноження яблуні: Зб. наук. праць Мліївського ІС ім. Л.П. Симиренка та УДГА. — Мліїв–Умань, 2000. — С. 64–67.

18. Сидорук Т.М. Морфологічні дослідження насіннєвого розмноження Vinca minor // Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії: Матеріали 12 Міжнародної конференції. — Полтава, 2000. — С. 305–306.

19. Сидорук Т.М. Флора та рослинність дендропарку “Софіївка” // Інтродукція рослин. — 2000. — № 2. — С. 148–152.       

20. Собченко В.Ф. Вегетативне розмноження декоративних форм Ulmus L.,  Acer L. в дендропарку „Софіївка” // Інтродукція рослин. — 2000 — №2. — С. 113–118.

21. Собченко В.Ф. Селекція клена несправжньоплатанового (Acer Pseudoplatanus `Leopoldii`) // Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії: Матеріали 12 Міжнародної конференції. — Полтава, 2000. — С. 321–322.

22. Шлапак В. П. Ґрунтові зміни і їх наслідки // Науково-виробнича конференція: Оптимізація структури агроландшафтів і раціональне використання ґрунтових ресурсів. — К.: ДІА, 2000. — С. 128 –129.

23. Ryabovol L. O., Opalko O. A. Modifying nutrient medium for obtaining genetically identical microclones in a genus Malus / Conference on genetics and molecular biology. — Lviv, 2000. — P. 109.

2001 рік

Монографії:

1.  Внутрішньовидова мінливість і формова різноманітність інтродукованих в Україні дерев та кущів / Кохно М.А., Кузнецов С.І., Курдюк О.М., Балабушка В.К., Дорошенко О.К., Пархоменко Л.І., Трофименко Н.М., Горб В.К., Логинов В.Б., Горелов О.М., Косенко І.С., Козлов В.Г., Музика Г.І., Діденко Т.В.; Нац. ботанічний сад України. — Київ, 2001. — 345 с.

2.  Мороз П. І., Косенко І. С. Екологічні основи природокористування. — Умань: Уманське ВПП, 2001. — 456 с.

3.  Мороз П. И., Шлапак В. П. Приднепровские песчаные массивы: природные условия и проблемы рационального использования. — Львов: Престиж Информ, 2001. — 248 с.

Наукові праці:

1.  Балабак А.Ф., Варлащенко Л.Г., Балабак О.А. Вирощування саджанців деяких малопоширених ягідних культур методом зеленого живцювання // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 268–270.

2.  Балабак А. Ф., Варлащенко Л. Г., Балабак О. А., Опалко О. А., Тисячний О. П. Ефективність ростових речовин для укорінювання стеблових живців малопоширених плодових рослин // Ефективність хімічних засобів у підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур. Збірник наукових праць УДАА. — Умань: Уманська державна аграрна академія, 2001. Вип. 51 — С. 151–154.

3.  Балабак А.Ф., Опалко О.А. Непрямі методи прогнозування коренетвірної здатності стеблових живців яблуні: Зб. наук. праць УДАА. — Умань: УДАА, 2001. — Вип. 53. — С. 70–77.

4.  Білик О.В. Інтродукція декоративних форм Picea obovata Ledeb. в дендропарку “Софіївка” // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 205–208.

5.  Варлащенко Л.Г., Балабак О.А. Морфологічні особливості кореневласного розмноження жимолості їстівної та дерну звичайного в умовах Правобережного Лісостепу України. // Збірник наукових праць УДАА. — К.: Знання, 2001. — С. 97–102.

6.  Вегера Л.В. Сучасні ареали культивованих рододендронів як показник їх екологічної пластичності // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 290–295.

7.  Вітенко В.А. Порівняння росту та розвитку Maclura pomifera (Raf.) Schneid.  в НБС ім. М.М. Гришка НАН України та Синицькому дендрарії Уманського держлісництва методом моделювання // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 296–298.

8.  Грабовий В. М. Найстаріші дерева платана на Україні // Arboretum i Zaklad Fizjiografii w Bolestraszycach. Ksiega pamiatkowa XXV lecia. XXXII Zjazd Polskich Ogrodow Botanicznych. — Bolestraszyce, 2001. — № 8. — S. 70.

9.  Іщук Л.П. Використання видів та форм Carpinus L. в зеленому будівництві України // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 279–282.

10. Іщук Л.П. Інтродукція та акліматизація видів і форм Carpinus L. в дендропарку „Софіївка” НАН України // Матеріали ХІ з’їзду Українського ботанічного товариства (Харків 25-27 вересня 2001 р.). – Харків, 2001. – С. 153-154.

11. Козлов В. Г. Види та культивари роду Fagus L. дендропарку “Софіївка НАН України // Arboretum i Zaklad Fizjiografii w Bolestraszycach. Ksiega pamiatkowa XXV lecia. XXXII Zjazd Polskich Ogrodow Botanicznych. — Bolestraszyce, 2001. — № 8. — S. 73.

12. Козлов В.Г. Формування колекції видів і культиварів бука в дендропарку “Софіївка” НАН України // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 209–212.

13. Косенко І. С. Види та форми грабів і ліщин в насадженнях дендропарку “Софіївка” НАН України // Arboretum i Zaklad Fizjiografii w Bolestraszycach. Ksiega pamiatkowa XXV lecia. XXXII Zjazd Polskich Ogrodow Botanicznych. — Bolestraszyce, 2001. — № 8. — S. 72.

14. Косенко І.С. Дендропарк “Софіївка” як центр інтродукції видів роду Corylus L. в Україні // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 195–204.

15. Косенко І.С. Матеріалізація образів Гомерової “Одісеї” в паркових композиціях // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 49–54.

16. Колдар Л.А. Біологічні особливості насіння Securinega suffruticosa (Pall) Rehd. в умовах Правобережного Лісостепу України // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 251–253.

17. Мороз О.К., Банк В.С. Місце троянд в старовинних парках на прикладі дендропарку “Софіївка” НАН України // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 213–217.

18. Мороз П.І., Косенко І.С. Екологічні і теоретичні аспекти використання рослин при поновленні старовинних парків в Україні // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 132–135.

19. Музика Г.І. Сезонний ритм розвитку інтродукованих жимолостей в дендропарку “Софіївка” НАН України // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 217–220.

20. Накоп’юк І. П. Рід Buxus L. в колекціях та насадженнях “Софіївки” // Arboretum i Zaklad Fizjiografii w Bolestraszycach. Ksiega pamiatkowa XXV lecia. XXXII Zjazd Polskich Ogrodow Botanicznych. — Bolestraszyce, 2001. — № 8. — S. 74.

21. Опалко О.А., Балабак О.А. Здатність до коренегенезу — адаптивна реакція генотипів садових рослин // Вісник УДАА. — 2001. — Спец. вип. — №1–2. — С. 65–66.

22. Опалко О. А. Коренетвірна здатність стеблових живців сортів, гібридів і клонових підщеп різних видів роду Malus Mill. // Збірник наукових праць УДАА. — К.: Т-во “Знання України”, 2001. Вип. 52 — С. 103–111.

23. Опалко О. А., Рябовол Л. О. Вплив хімічного складу живильних середовищ на мікророзмноження яблуні // Ефективність хімічних засобів у підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур: Збірник наукових праць УДАА. — Умань: Уманська державна аграрна академія, 2001. Вип. 51. — С. 166–169.

24. Опалко О.А., Чупринюк В.Я. Перспективи кореневласної культури яблуні України // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 286–288.

25. Пономаренко В.О. Декоративні форми роду Juniperus L. у дендропарку “Софіївка” НАН України // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 227–232.

26. Пономаренко В. О. Рід Juniperus L. у дендропарку “Софіївка” НАН України // Arboretum i Zaklad Fizjiografii w Bolestraszycach. Ksiega pamiatkowa XXV lecia. XXXII Zjazd Polskich Ogrodow Botanicznych. — Bolestraszyce, 2001. — № 8. — S. 74.

27. Сидорук Т.М., Кравець Т.О. Зміна видового складу трав’янистої флори під впливом антропогенних факторів в Лісостепу України // Матеріали ХІ з’їзду Українського ботанічного товариства. Харків, 2001. — С. 191–192.

28. Сидорук Т.М. Трав’яна флора та рослинність дендропарку “Софіївка” // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 233–236.

29. Собко В.Г., Бабенко Л.О., Швець Т.А. Адаптивний поліморфізм проростків та ювенільних особин півників секції Limniris Tausch // Інтродукція рослин. — 2001. — № 3–4. — С. 74–78.

30. W.F. Sobczenko Wegetatywne formy rozmnazania dekoracyjnvch form Ulmus L. i Acer L. w Parku Dendrologicznym „Zofiowka” // Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Ogrody rezydencji magnackich XVIII–XIX ww. w Europie Srodkowej i Wschodnij oraz problemy ich ochrony. OGRODY CZARTORYSKICH. HUMAN, 09–13 lipca 2000 roku WARSZAWA, 2001, — S. 237–240.

31. Швець Т.А. Вивчення насіннєвого розмноження видів роду Iris L. в дендропарку „Софіївка” // Матеріали ХІ з’їзду Українського ботанічного товариства. Харків, 2001. — С. 432–433.

32. Швець Т.А. З історії інтродукції видів роду Iris L. в Україні та перспективи використання їх в озелененні України // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 289–290.

33. Шлапак В.П. Вплив кліматичних особливостей на урожайність та якість насіння сосни звичайної (Pinus silvestris L.). Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. — Львів: УкрДЛТУ, — 2001. — Вип. ІІ.І. — С. 39–43.

34. Шлапак В. П. Вплив мінеральних добрив та хімічних засобів захисту на ріст сосни // Ефективність хімічних засобів у підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур: Збірник наукових праць УДАА. — Умань: Уманська державна аграрна академія, 2001. Вип. 51. — С. 181–184.

35. Шлапак В.П. Механічний склад ґрунтів дендрологічного парку “Софіївка” НАН України // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 244–245.

36. Шлапак В. П. Поправочні коефіцієнти до доз мінеральних добрив залежно від наявності поживних речовин в ґрунтах Гордищенського району // Ефективність хімічних засобів у підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур: Збірник наукових праць УДАА. — Умань: Уманська державна аграрна академія, 2001. Вип. 51. — С. 181–184.

35. Шлапак В.П. Потужність ґрунтового профілю та вміст поживних речовин в ґрунтах дендропарку “Софіївка” НАН України // Міжнародна наукова конференція “Сади магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їх охорони. Сади Чарториських. м. Умань, 9–13 липня 2000 р., Варшава, 2001. — С. 241–243.

2002 рік

Монографії:

1.  Гордієнко М.І., Шлапак В. П., та ін. Культури сосни звичайної в Україні. — Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2002. — 872с.

2.  Косенко І. С. Ліщини в Україні. — Київ: Наукова думка, 2002. — 260 с.

3.  Музика Г.І. Виткі жимолості. — Умань, 2002. — 144 с.

4.  Собко В.Г., Косенко І.С. Рідкісні та зникаючі види рослин Черкаської області (Сторінками Червоної книги України). — Київ: Фітосоціоцентр, 2002. — 214 с.

Наукові праці:

1.  Балабак А.Ф., Шлапак В.П., Варлащенко Л.Г. Декоративні рослини і раціональне розміщення їх на території // Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни „Квітникарство” і „Проектування паркових ландшафтів”. — Умань: УДАА, 2002. — 38 с.

2.  Банк В.С., Мороз Е.К. Интродукция роз групп грандифлора и флорибунда в парке "Софиевка" НАН Украины и перспективы использования их в озеленении // Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования ботанического разнообразия растительного мира: Тез. докл. науч. конф. г. Минск, 30–31 мая 2002 г. / Центральный ботанический сад НАН Белорусии. — Минск: БГПУ, 2002. — С. 37–38.

3.  Банк В.С., Мороз О.К. Збереження колекцій та розмноження старовинних троянд у дендропарку „Софіївка” як рослин з цінними лікарськими властивостями // Ресурсознавство, колекціонування та охорона біорізноманіття: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 90-річчю від дня народження Д.С. Івашина, ботаніка флориста, еколога. Полтава, 5–6 листопада 2002 р. — Полтава, 2002. — С. 187–189.

4.  Банк В.С., Мороз О.К. Перші підсумки інтродукції англійських троянд в дендрологічному парку "Софіївка" НАН України // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників 17–21 червня 2002 р. — Київ: Фітосоціоцентр, 2002. — С. 130–131.

5.  Білик О.В., Білик Т.В. Аборигенні види калини в дендропарку "Софіївка" // Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 135-річчю Ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. — Одеса: ЛАТСТАР, 2002. — Ч.І. — С. 17–20.

6.  Вегера Л.В. Особливості впровадження рододендронів в озеленення в умовах Правобережного Лісостепу України // Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования ботанического разнообразия растительного мира: Тез. докл. науч. конф. г. Минск, 30–31 мая 2002 г. / Центральный ботанический сад НАН Белорусии. — Минск: БГПУ, 2002. — С. 37–38.

7.  Вегера Л.В. Характеристика декоративності рододендронів — нової культури в декоративному озелененні Правобережного Лісостепу України // Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 135-річчю Ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. — Одеса: ЛАТСТАР, 2002. — Ч.І. — С. 34–38.

8.  Вітенко В.А. Насіннєве розмноження Maclura pomifera в умовах Правобережного Лісостепу України // Інтродукція рослин. — 2002. — № 1.— С. 40–45.

9.  Вітенко В.А. Оцінка успішності інтродукції Maclura pomifera в умовах Правобережного Лісостепу України // Інтродукція рослин. — 2002. №3. — С. 35–38.

10. Вітенко В.А. Порівняльна оцінка способів розмноження Maclura pomifera (Raf.) Schneid. // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників 17–21 червня 2002 р. — Київ: Фітосоціоцентр, 2002. — С. 74–76.

11. Вітенко В.А. Фази розвитку маклюри в умовах дендропарку „Софіївка” НАН України та Синицького дендрарію // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. — 2002. Вип. 144. — С. 58–64.

12. Голуб В.М., Голуб Н.П. Декоративні гідрофіти Правобережного Лісостепу України та перспективи використання їх в озелененні водойм // Інтродукція рослин — 2002. —  №1 — С. 129–132.

13. Голуб Н.П. Інтродукція видів роду Petasites Mill. L. у дендрологічному парку "Софіївка" НАН України та їхнє використання в озелененні // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників 17–21 червня 2002 р. — Київ: Фітосоціоцентр, 2002. — С. 50–51.

14. Голуб Н.П. Особливості формування декоративних композицій у перезволожених екотопах дендропарку "Софіївка" // Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 135-річчю Ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. — Одеса: ЛАТСТАР, 2002. — Ч.І. — С. 94–97.

15. Гончарук В.В. Лікувальні властивості Viburnum opulus L. і використання її в медичній промисловості // Ресурсознавство, колекціонування та охорона біорізноманіття: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 90-річчю від дня народження Д.С. Івашина, ботаніка, флориста, еколога. Полтава, 5–6 листопада 2002 р. — Полтава, 2002. — С. 97–99.

16. Гончарук В.В. Стан та наукові основи оптимізації фітоценозів південного Правобережного Лісостепу України // Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 135-річчю Ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. — Одеса: ЛАТСТАР, 2002. — Ч.І. — С. 104–106.

17. Гончарук В.В. Біологічні особливості калини звичайної і її значення // Устойчивое развитие агроэкосистем. — Вінниця, 2002. — С. 36–38.

18. Грабовий В.М. Розмноження платана кленолистого здерев’янілими живцями // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників 17–21 червня 2002 р. — Київ: Фітосоціоцентр, 2002. — С. 83–85.

19. Грабовий В.М. Схожість і динаміка проростання насіння платанів західного і кленолистого // Інтродукція рослин. — 2002. — №1. — С. 89–92.

20. Іщук Л.П. Еколого-біологічні основи інтродукції видів і форм Carpinus L. у Правобережному Лісостепу України та перспективи їх використання в культурі: Автореферат дис. ... к.б.н.: 03.00.05. — К., 2002. — 20 с.

21. Іщук Л.П. Насіннєве розмноження Carpinus caucasica A. Grossh. у дендрологічному парку „Софіївка” НАН України // Інтродукція рослин. — 2002. — №1. — С. 83–88.

22. Іщук Л.П. Особливості проростання в культурі горішків видів Carpinus L. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. — 2002. Вип. 144. — С. 143–146.

23. Іщук Л.П. Особливості цвітіння інтродукованих видів Carpinus L. в дендропарку "Софіївка" НАН України // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників 17–21 червня 2002 р. — Київ: Фітосоціоцентр, 2002. — С. 94-96.

24. Іщук Л.П. Перспективи використання видів Carpinus L. в топіарному мистецтві // Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 135-річчю Ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. — Одеса: ЛАТСТАР, 2002. — Ч.І. — С. 180–182.

25. Іщук Л.П. Про зимостійкість видів Carpinus L. в садах та парках України // Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно-змінених територіях: Матеріали наукової конференції молодих вчених. — Кривий Ріг, 2002. — С. 131–133.

26. Козлов В.Г. Особенности прививки растений вегетативным привоем // Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования ботанического разнообразия растительного мира: Тез. докл. науч. конф. г. Минск, 30–31 мая 2002 г. / Центральный ботанический сад НАН Белорусии. — Минск: БГПУ, 2002. — С. 126–127.

27. Козлов В.Г. Особливості вегетативного розмноження видів і культиварів бука щепленням // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. — 2002. Вип. 144. — С. 172–178.

28. Козлов Р.В. Особливості проростання насіння деяких видів гераней // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників 17–21 червня 2002 р. — Київ: Фітосоціоцентр, 2002. — С. 96–98.

29. Колдар Л.А. Вплив вологості ґрунту на особливості росту Cercis canadensis L. // Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 135-річчю Ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. — Одеса: ЛАТСТАР, 2002. — Ч.І. — С. 212–215.

30. Колдар Л.А. Вплив інтенсивності освітлення на ріст і розвиток C. canadensis L. та C. siligvastrum L. // Інтродукція рослин. — 2002. — №1. — С. 102–105.

31. Колдар Л.А. Действие серной кислоты на всхожесть семян видов рода Cercis L. // Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования ботанического разнообразия растительного мира: Тез. докл. науч. конф. г. Минск, 30–31 мая 2002 г. / Центральный ботанический сад НАН Белорусии. — Минск: БГПУ, 2002. — С. 128.

32. Колдар Л.А. Особливості цвітіння Cercis canadensis в умовах дендропарку "Софіївка" // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників 17–21 червня 2002 р. — Київ: Фітосоціоцентр, 2002. — С. 98–101.

33. Колдар Л.А., Шлапак В.П. Біологічні особливості діагностики фенологічних фаз у Cercis canadensis L. в умовах дендропарку „Софіївка” НАН України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. — Чернівці: ЧНУ, 2002. Вип. 144. — С. 179–184.

34. Косенко І.С. Використання видів ліщини (Corylus L.) в лісовому господарстві України // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. — Львів: УкрДЛТУ, 2002. — Вип. 12.3. — С. 13–20.

35. Косенко І.С. Використання видів та форм роду Corylus L. у декоративному садівництві та озелененні населених місць України та за кордоном // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2002. — №1(20). — С. 51–63.

36. Косенко І.С., Драговоз І.В., Явороська В.К., Маковейчук Т.І., Волкогон М.В. Фітогормональний статус бруньок та однорічних пагонів видів роду ліщина в зв’язку з проблемою її вегетативного розмноження // Физиология и биохимия культ. растений. — 2002. — 34. — №2. — С. 175–180.

37. Косенко И.С. Итоги исследований видов лещины (Corylus L.) на Украине, обработка биологических основ их культуры и хозяйственного использования // Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования ботанического разнообразия растительного мира: Тез. докл. науч. конф. г. Минск, 30–31 мая 2002 г. / Центральный ботанический сад НАН Белорусии. — Минск: БГПУ, 2002. — С. 140–144.

38. Косенко І.С. Ліщини (Corylus L.) в плодівництві України // Інтродукція рослин. — 2002. — № 1. – С. 65-69.

39. Косенко І.С., Музика Г.І., Сидорук Т.М. Зимозелені рослини у створенні малих і великих рокаріїв дендропарку // Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та реакційних зон: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 135-річчю Ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.— Одеса: ЛАТСТАР, 2002. — Ч.І. — С. 230–232.

40. Косенко І.С. Особливості насіннєвого розмноження видів Corylus L. в культурі // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 2002. — №2(17). — С. 14–17.

41. Косенко І.С. Рід Corylus L. в Україні. Біологія, інтродукція, поширення та господарське використання // Автореф. дис... доктора біол. наук. — Київ, 2002. — 32 с.

42. Косенко І.С. Селекція ліщини (Corylus L.) як засіб збагачення їх генофонду для культури в Україні // Інтродукція рослин. — 2002. — № 2. – С. 29-33.

43. Косенко І.С. Уманський дендрологічний парк "Софіївка" НАН України: минуле, сучасне і майбутнє // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників 17–21 червня 2002 р. — Київ: Фітосоціоцентр, 2002. — С. 16–20.

44. Косенко І.С., Шлапак В.П. Підсумки інтродукційної роботи дендрологічного парку „Софіївка” НАН України за 200 років його існування // Вісник інтродукція та збереження рослинного різноманіття Київського національного університету ім. Т. Шевченка. — Київ. — 2002. – №5. — С. 37–43.

45. Моісеєва Т.В. Назви лікарських рослин та їх семантична мотивація // Ресурсознавство, колекціонування та охорона біорізноманіття: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 90-річчю від дня народження Д.С. Івашина, ботаніка, флориста, еколога. Полтава, 5–6 листопада 2002 р. — Полтава, 2002. — С. 238–240.

46. Мороз О.К., Банк В.С. Група флорібунда в колекції троянд дендропарку „Софіївка” НАН України: розмноження і використання // Науковий вісник Чернівецького ун-ту.. — Чернівці. 2002. — Вип. 145— С. 42–45.

47. Мороз О.К., Банк В.С. Колекція плетистих троянд дендропарку "Софіївка" як база для розмноження і розповсюдження їх в озелененні України // Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 135-річчю Ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. — Одеса: ЛАТСТАР, 2002. — Ч.І. — С. 43–46.

48. Мороз П.І., Шлапак В.П. Екологічні аспекти лісомеліоративного освоєння малопродуктивних піщаних земель Середнього Подніпров’я // Наукові праці. Лісівнича академія наук України. — Львів: Львівська політехніка. 2002.  — Вип. 1 — С. 89–92.

49. Музика Г.І. Біологічні особливості запилення витких жимолостей в умовах інтродукції // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. — 2002. Вип. 145. — С. 67–71.

50. Музыка Г.И. Сохранение биоразнообразия древесных лиан рода жимолость в дендропарке "Софиевка" НАН Украины // Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования ботанического разнообразия растительного мира: Тез. докл. науч. конф. г. Минск, 30–31 мая 2002 г. / Центральный ботанический сад НАН Белорусии. — Минск: БГПУ, 2002. — С. 193–194.

51. Накоп’юк І.П. Нове місцезнаходження Fritillaria meleagriodes Patrin ex Schutt. et Shelt. Fil. в околицях смт Катернопіль Черкаської області // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників 17–21 червня 2002 р. — Київ: Фітосоціоцентр, 2002. — С. 64–65.

52. Опалко О.А. Вивчення способів розмноження видів роду Malus Mill. // Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно-змінених територіях: Матеріали наук. конф. молодих вчених (Кривий Ріг 13–16 травня 2002 р.). — Кривий Ріг, 2002. — С. 285–287.

53. Опалко О.А. Генеративний морфогенез представників роду Mallus Mill., здатних до кореневласного розмноження // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників 17–21 червня 2002 р. — Київ: Фітосоціоцентр, 2002. — С. 174–176.

54. Опалко О.А. Прогнозування коренетвірної здатності стеблових живців яблуні // Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 135-річчю Ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. — Одеса: ЛАТСТАР, 2002. — Ч.І. — С. 70–73.

55. Опалко О.А. Регенераційна здатність стеблових живців сортів, гібридів, садових форм і клонових підщеп різних видів роду Malus Mill // Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 125-річчю Ботанічного саду Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича „Сучасні проблеми інтродукції рослин та збереження біорізноманіття екосистем” — Чернівці, 2002. — С. 85–86.

56. Пономаренко В.О. Статевий склад видів і культиварів роду Juniperus L. в колекції дендропарку "Софіївка" НАН україни // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників 17–21 червня 2002 р. — Київ: Фітосоціоцентр, 2002. — С. 116–119.

57. Сидорук Т.М. Біологічні особливості вегетативного розмноження ґрунтопокривних рослин // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. — 2002. Вип. 145. — С. 131–133.

58. Сидорук Т.М. Спонтанне вегетативне розмноження деяких ґрунтопокривних рослин // Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования ботанического разнообразия растительного мира: Тез. докл. науч. конф. г. Минск, 30–31 мая 2002 г. / Центральный ботанический сад НАН Белорусии. — Минск: БГПУ, 2002. — С. 254–255.

59. Сидорук Т.М. Эффективные методы размножения некоторых почвопокровных растений // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників 17–21 червня 2002 р. — Київ: Фітосоціоцентр, 2002. — С. 146–148.

60. Собченко В.Ф. Аналіз фенологічних відхилень проростків клена величавого — Acer velutinum Boiss. // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників 17–21 червня 2002 р. — Київ: Фітосоціоцентр, 2002. — С. 124–126.

61. Собченко В.Ф. Дослідження дії водних розчинів мінеральних речовин на мінживці деревини в асептичних умовах in vitro // Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 135-річчю Ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. — Одеса: ЛАТСТАР, 2002. — Ч.І. — С. 141–144.

62. Собченко В.Ф. Зав’язуваність плодів та виповнення насіння при самозапиленні представників роду Acer L. в умовах дендропарку "Софіївка" // Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно-змінених територіях: Матеріали наук. конф. молодих вчених (Кривий Ріг 13–16 травня 2002 р.). — Кривий Ріг, 2002. — С. 399–402.

63. Собченко В.Ф. Інтродукція клена величавого в дендропарку „Софіївка” НАН України // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. — 2002. — Вип. 145. — С. 150–153.

64. Собченко В.Ф. Использование высокорослых подвоев для ускоренного получения солитеров формы 'Pendula' в декоративном садоводстве  // Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования ботанического разнообразия растительного мира: Тез. докл. науч. конф. г. Минск, 30–31 мая 2002 г. / Центральный ботанический сад НАН Белорусии. — Минск: БГПУ, 2002. — С. 260–261.

65. Третяк П.Р., Шлапак В.П., Аранетян Е.Р., Зіновій Миколайович Живицький // Наукові праці. Лісівнича академія наук України.— Львів: Львівська політехніка. Вип. 1. –  2002. — С. 148.

66. Швець Т.А. Вивчення інтродукційних можливостей видів роду Iris L. в дендропарку "Софіївка" // Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченій 135-річчю Ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. — Одеса: ЛАТСТАР, 2002. — Ч.І. — С. 187–190.

67. Швець Т.А. Вивчення особливостей проростання видів півників різних секцій в дендропарку "Софіївка" // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників 17–21 червня 2002 р. — Київ: Фітосоціоцентр, 2002. — С. 70–72.

68. Швець Т.А. Деякі питання інтродукції видів роду Iris L. в дендропарку „Софіївка” // Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченій 125-річчю Ботанічного саду Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича „Сучасні проблеми інтродукції рослин та збереження біорізноманіття екосистем”. — Чернівці. 2002. — С. 145–146.

69. Шлапак В.П. Інтродуковане Ginkgo biloba L. як лікарська рослина в дендропарку „Софіївка” НАН України // Ресурсознавство, колекціонування та охорона біорізноманіття: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 90-річчю від дня народження Д.С. Івашина, ботаніка, флориста, еколога. Полтава, 5–6 листопада 2002 р. — Полтава, 2002. — С. 238–240.

70. Шлапак В.П. Підсумки інтродукції видів роду Pinus L. на Нижньодніпровських пісках // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників 17–21 червня 2002 р. — Київ: Фітосоціоцентр, 2002. — С. 30–34.

71. Шлапак В.П. Синицький дендрарій як існуючий генетичний фонд України // Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 135-річчю Ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. — Одеса: ЛАТСТАР, 2002. — Ч.І. — С. 194–197.

2003 рік

Монографії:

1.  Косенко І.С. Дендрологічний парк „Софіївка” — Умань, 2003. — 240 с.

2.  Козлов В.Г. Інтродукція видів і форм бука (Fagus L.) у Правобережному Лісостепу України та перспективи використання їх в культурі. — Умань, 2003. — 132 с.

3.  Мороз П.І., Косенко І.C. Екологія. Словник-довідник поширеної термінології. — Умань, 2003. — 132 с.

Наукові праці:

1.  Банк В.С., Мороз О.К. Історичний підхід до квіткового оформлення в старовинних парках на прикладі дендропарку „Софіївка” НАН України // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 84–85.

2.  Білик О.В. Морфогенез адвентивних коренів у стеблових живців видів роду Picea Dietr . // Состояние и перспективы изучения онтогенеза растений природных и культурных флор Евразии: Материалы ХV Международной научной конференции. — Харьков, 2003. — С. 18–19.

3.  Булах П.Е., Козлов Р.В. Развитие идей климатической аналогии в интродукционном прогнозировании // Бюлетень державного Нікітського ботанічного саду. — Ялта, 2003. — Вип. 88. — С. 92–96.

4.  Вегера Л.В. Морфологічні особливості та якість насіння видів рододендрона, культивованих у дендрологічному парку „Софіївка” // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 38–45.

5.  Вегера Л.В. Результати вивчення органогенезу генеративних бруньок деяких видів Rhododendron L. в умовах Правобережного Лісостепу України // Состояние и перспективы изучения онтогенеза растений природных и культурных флор Евразии: Материалы ХV Международной научной конференции. — Харьков, 2003. — С. 24–25.

6.  Вітенко В.А. Зимостійкість та морозостійкість маклюри в умовах Правобережного Лісостепу України // Старовинні парки та проблеми їх збереження: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 22–25 вересня 2003 р. до 210-річчя дендропарку „Олександрія”. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 108–112.

7.  Вітенко В.А. Історія інтродукції Maclura pomifera ( Raf .) Schneid . на території України та використання її в озелененні садів і парків // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 26–28.

8.  Гоменюк С.В., Опалко О.А. Оцінка продуктивності і якості плодів яблуні сортів і гібридів Мліївської селекції // Біологічні науки і проблеми рослинництва: Зб. наук. праць УДАУ. — Умань, 2003. — Спец. вип. — С. 515–517.

9.  Гончарук В.В. Биологические особенности и селекция фундука // Старовинні парки та проблеми їх збереження. —Біла Церква, 2003. — С. 119–122.

10. Гонрчарук В.В., Половка С.Г. Эколого-химическая оценка загрязнения поверхностных вод и донных отложений в дендрологическом парке «Софиевка». // Старовинні парки та проблеми їх збереження. — Біла Церква, 2003. — С. 119–122.

11. Грабовий В.М. Біологічні основи інтродукції видів роду Platanus L. в Правобережному Лісостепу України та перспективи використання в культурі: Автореферат дис... к.б.н.: 03.00.05. — К., 2003. — 19 с.

12. Грабовий В.М. Стійкість видів Platanus L. проти атмосферних забруднень // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 89–92.

13. Іщук Л.П. До реконструкції та відновлення живоплотів з Carpinus betulus L . в старовинних садах та парках України // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 99–101.

14. Іщук Л.П. Про глибокий і вимушений спокій видів Carpinus L. в Правобережному Лісостепу України // Состояние и перспективы изучения онтогенеза растений природных и культурных флор Евразии: Материалы ХV Международной научной конференции. — Харьков, 2003. — С. 51–53.

15. Іщук Л.П. Про перспективи інтродукції Carpinus turczaninovii Hance в ПравобережномуЛісостепу України // Старовинні парки та проблеми їх збереження: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 22–25 вересня 2003 р. до 210-річчя дендропарку „Олександрія”. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 127–132.

16. Кислиця І.М. Використання піраканти (Pyracantha Roem.) в озелененні // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 127–132.

17. Козлов Р.В. Особливості онтогенезу Geranium macrorrizum L. в умовах дендропарку „Софіївка” // Состояние и перспективы изучения онтогенеза растений природных и культурных флор Евразии: Материалы ХV Международной научной конференции. — Харьков, 2003. — С. 60–62.

18. Козлов Р.В. Попередній досвід вегетативного розмноження Geranium macrorrizum L. // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 139–140.

19. Колдар Л.А. Особливості весняного посіву видів роду Cercis L. // Старовинні парки та проблеми їх збереження: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 22–25 вересня 2003 р. до 210-річчя дендропарку „Олександрія”. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 193–197.

20. Колдар Л.А. Особливості онтогенезу інтродукованих видів роду Cercis L. в умовах дендропарку „Софіївка” НАН України // Состояние и перспективы изучения онтогенеза растений природных и культурных флор Евразии: Материалы ХV Международной научной конференции. — Харьков, 2003. — С. 62–64.

21. Колдар Л.А. Перспективи використання видів роду Cercis L. в ландшафтних парках та інших місцях озеленення // Матеріали сесії Ради ботанічних садів України Міжнародної наукової конференції, присвяченої 45-річчю Запорізького міського дитячого ботанічного саду. — Запоріжжя, 2003. — С. 38–40.

22. Колдар Л.А., Руденко Н.В. Особливості клонального розмноження Weigela florida Bunge в умовах in vitro // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 152–154.

23. Косенко І.С. Внутрішньовидова мінливість і формова різноманітність в інтродукованих видів ліщини в природі та в культурі // Біологічні науки і проблеми рослинництва. — Умань, 2003. — С. 555–559.

24. Косенко И.С. Засухоустойчивость и зимостойкость видов С orylus L . // Бюлетень державного Нікітського ботанічного саду. — Ялта, 2003. — Вип. 88. — С. 96–100.

25. Косенко І.С. „Софіївка” як прообраз французьких пейзажних парків другої половини ХVIII століття // Інтродукція рослин. — 2003. –  №1–2. — С. 142–148.

26. Косенко І.С. Науково-просвітницька робота дендропарку „Софіївка” НАН України як один з напрямків діяльності // Роль ботсадів та дендропарків в науково-просвітницькій діяльності та інтродукції рослин: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 45-річчю Запорізького міського дитячого ботанічного саду. — Запоріжжя, 2003. — С. 41–44.

27. Косенко І.С., Шлапак В.П. Ботанічна колекція дендрологічного парку „Софіївка” та шляхи її збереження, збагачення і охорони. // Старовинні парки та проблеми їх збереження: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 76–80.        

28. Моісєєва Т.В., Білик О.В. Українські назви деревних рослин, інтродукованих в зоні Південного лісостепу Правобережної України // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 24.

29. Моісєєва Т.В. Українські назви рослин Лісостепу України, пов’язані з їх онтогенезом // Состояние и перспективы изучения онтогенеза растений природных и культурных флор Евразии: Материалы ХV Международной научной конференции. — Харьков, 2003. — С. 97–99.

30. Мороз О.К., Банк В.С. Розмноження паркових троянд зеленими живцями // Состояние и перспективы изучения онтогенеза растений природных и культурных флор Евразии: Материалы ХV Международной научной конференции. — Харьков, 2003. — С. 101–103.

31. Музика Г.І. Морфогенетичні особливості росту пагонів витких жимолостей в умовах інтродукції // Состояние и перспективы изучения онтогенеза растений природных и культурных флор Евразии: Материалы ХV Международной научной конференции. — Харьков, 2003. — С. 106–107.

32. Музика Г.І. Результати інтродукції витких жимолостей дендрологічного парку „Софіївка” // Матеріали сесії Ради ботанічних садів України Міжнародної наукової конференції, присвяченої 45-річчю Запорізького міського дитячого ботанічного саду. — Запоріжжя, 2003 — С. 81–85.

33. Музика Г.І. Сучасний стан деревних насаджень історичної ділянки парку „Софіївка” — Оранжерейний партер і Амфітеатр та напрямки їх реконструкції // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 115–117.

34. Опалко О.А., Опалко А.І. Генеративний морфогенез сортів і гібридів яблуні Мліївської селекції, здатних до кореневласного розмноження // Біологічні науки і проблеми рослинництва: Зб. наук. праць УДАУ. — Умань, 2003. — Спец. вип. — С. 504–507.

35. Опалко О.А. Оцінка регенераційної здатності пилку і маточок яблуні після експериментального проморожування // Старовинні парки та проблеми їх збереження: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 22–25 вересня 2003 р. до 210-річчя дендропарку „Олександрія”. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 153–157.

36. Опалко О.А. Регенераційна здатність сортів, гібридних сіянців, клонових підщеп та декоративних форм яблуні в зв’язку з їхніми господарськими властивостями: Автореферат дис... к.с.-г. н.: 06.01.07. — Умань, 2003. — 19 с.

37. Пономаренко В.О. Досвід міжвидового щеплення видів роду Juniperus в умовах контейнерної культури // Бюлетень державного Нікітського ботанічного саду. — Ялта, 2003. — Вип. 88. — С. 70–72.

38. Рум’янков Ю.О. Перспективи використання каркасів (Celtis L.) в зеленому будівництві // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 122–123.

39. Сидорук Т.М. Про річний цикл розвитку Scilia bifolia L. та Scilia sibirica Andrevs в умовах культури // Состояние и перспективы изучения онтогенеза растений природных и культурных флор Евразии: Материалы ХV Международной научной конференции. — Харьков, 2003. — С. 135–136.

40. Сидорук Т.М., Швець Т.А. Розмноження Hedera helix L. та його сортів // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 164–166.

41. Собченко В.Ф. Аналіз фенотипічних відхилень при зав’язуванні плодів-крилаток у представників роду клен — Aser L. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Біологія. — 2003 р. — №1(20). — С. 16–19.

42. Собченко В.Ф. Клен цукристий (сріблястий) — Aser sacharinum L. (Aser dasycarpum Ehrh.) – та його різноманіття в розвитку клейких бруньок. // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 45-річчю Запорізького міського дитячого ботанічного саду. – Запоріжжя, 2003. – С. 106-111.

43. Собченко В.Ф. Мікроклональне розмноження рослин в умовах in vitro // Тези доповідей наукової конференції 10–11 лютого 2003 р. — К.: Політехніка, 2003. — С. 120–121.

44. Собченко В.Ф. Різноманіття клена татарського (Acer tataricum L.) по масі насіння та кольору плодів-крилаток // Состояние и перспективы изучения онтогенеза растений природных и культурных флор Евразии: Материалы ХV Международной научной конференции. — Харьков, 2003. — С. 146–148.

45. Собченко В.Ф. Ураженість кленів дендрологічного парку „Софіївка” НАН України омелою білою (Viscum album L .) // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 169–171.

46. Швець Т.А. Вивчення біології індивідуального розвитку деяких видів родуIris у дендропарку «Софіївка» // Состояние и перспективы изучения онтогенеза растений природных и культурных флор Евразии: Материалы ХV Международной научной конференции. — Харьков, 2003. — С. 170–171.

47. Шлапак В.П. Інтродукція як шлях до біологічної стійкості лісових екосистем // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників. — Київ: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 38–45.

48. Шлапак В.П. Сосна звичайна „пірамідальна” в дендрологічному парку „Софіївка” // Состояние и перспективы изучения онтогенеза растений природных и культурных флор Евразии: Материалы ХV Международной научной конференции. — Харьков, 2003. — С. 174–176.

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЇВКА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ www.sofiyivka.org.ua